گذشته دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ 20:29

 

"گذشته" اصغر فرهادی را دیدم. غیر از "درباره الی" روح فیلم های فرهادی را نمی فهمم. اگر به مد روز رفتار کنم باید بگویم که فیلم گذشته فیلم بسیار عالی و بی نظیری است. اما اگر قرار باشد خودم باشم می گویم این فیلم را دوست ندارم. شاید مسایل فرهادی برای من چندان مسایل مهمی نیست و شاید نگاه او به مسایلی که مطرح می کند برای من کم رنگ باشد. اما انصافا فیلم بازی ها و فیلم برداری خوبی دارد.

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |